Att skriva i motvind

Tintomara 2013
ISBN: 978-91-978997-1-0

Ända sedan jag på sjuttiotalet kastade mig ut i den osäkra tillvaron som frilansskribent har jag arbetat i motvind.

Motståndet har ofta varit av politisk art. Men på senare tid har också tillkommit en annan faktor. Samtidigt som jag själv har blivit äldre har samhället (och massmedievärlden) ömsat skinn och gjort det närmast omöjligt att överleva som frilansskribent.

I det läget går jag till motattack genom att utge några av mina artiklar i bokform. Titeln är självklar och syftet likaså: att besvärja tidsandan och de politiska och ekonomiska vädergudarna.

Ord skrivna i motvind, i protest mot den massmediala och kulturella nedrustningen och likriktningen.

Vi ses i snålblåsten!
Margareta Zetterström

Köp gärna Ditt exemplar här: Books on Demand, Bokus, Adlibris

Distribution till bokhandeln:

Nomen förlag – Books on demand
Atterbomsvägen 44
112 57 Stockholm

Tel. 0498 - 21 33 60
info@books-on-demand.com

boken Att skriva i motvind